Quản lý Đặt phòng

Số hành trình và địa chỉ email (hoặc số điện thoại) phải khớp với số đã nhập tại thời điểm đặt chỗ.

Cổng thông tin này cho phép bạn:

  • Điều chỉnh số lượng vé*
  • Thêm hoặc loại bỏ các loại vé riêng lẻ*
  • Sắp xếp lại (vé đang chờ xử lý có sẵn cho ngày và giờ ưa thích của bạn)*
  • Xác nhận ngày và giờ đặt phòng của bạn
  • Nhắn tin đặt chỗ của bạn đến thiết bị di động của bạn (áp dụng tỷ lệ dữ liệu tiêu chuẩn)
  • In biên lai của bạn
  • Hủy Đặt phòng (nếu bạn đã mua Đảm bảo, sẽ được hoàn tiền)*
  • Chúng tôi rất vui mừng cung cấp Đảm bảo cho các trải nghiệm được chọn, cho phép hủy bỏ hoặc sửa đổi thời gian nhạy cảm hơn đối với đặt phòng của bạn. Xin lưu ý: Đảm bảo không có sẵn trên một số du thuyền, chẳng hạn như kỳ nghỉ, đặc sản hoặc hành trình hợp tác hoặc các trải nghiệm khác theo chỉ định.
  • Đối với khách cá nhân (nhóm từ 1-19 người), cổng thông tin sẽ cho phép bạn quản lý đặt phòng của mình. Đối với nhóm từ 20 người trở lên, vui lòng quản lý đặt phòng của bạn thông qua người quản lý tài khoản của bạn.

*không có sẵn trên tất cả các trải nghiệm